Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego (dalej „Sklep”) jest firma Wytwarzanie Zniczy i Handel Art. Przemysłowymi Stanisława Placek, adres: 43-346 Bielsko-Biała ul.Piechurów 82
 2. Sklep prowadzi Sprzedaż wysyłkową Artykułów przemysłowych i akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet.

II. Dane kontaktowe

Wytwarzanie Zniczy i Handel art. Przemysłowymi Stanisława Placek,
NIP: 547-020-12-53
adres: 43-346 Bielsko-Biała ul.Piechurów 82 tel.: 502218921
adres e-mail :  Naviasklep@wp.pl

III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”).
 2. Zamówienia na produkty marki Navia można składać w Sklepie za pośrednictwem strony
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Navia.Sklep.pl jest prawnie wiążącą umową Sprzedaży pomiędzy Wytwarzanie Zniczy i Handel art. Przemysłowymi Stanisława Placek a Zamawiającym.
 4. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 8-16.
 5. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną. W przypadku przedpłaty (przelew bankowy ) zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności.
 6. Zamawiający wskazuje na:
  1. Zamawiany towar
  2. Adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar
  3. Sposób dostawy
  4. Sposób płatności
 7. Zamówione towary zostaną dostarczone do Zamawiającego maksymalnie w przeciągu 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy i płatności i jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Aktualne koszty dostawy znajdziesz tu
 9. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.
 10. Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.
 11. Koszt wysyłki podany w sklepie dotyczy przesyłek krajowych, cena wysyłki zagranicznej ustalana jest indywidualnie
 12. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 13. W przypadku chwilowego braku towaru na magazynie bądź wyczerpania zapasu danego produktu, Zamawiający jest informowany o tym przez Biuro Obsługi Klienta drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.
 14. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia ze względu na brak danego artykułu, zamówienie może zostać anulowane w całości bądź jedynie w pozycji, która prowadzi do wydłużenia czasu dostawy.
 15. Zamówienia nie opłacone przez 10 dni od zakupu, zostają automatycznie anulowane. 
 16. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie.
 17. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Zamawiającego adresu dostawy.
 18. Do każdej wysyłki dołączony jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub faktura VAT.

IV. Formy płatności

 1. Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:
  1. ZA POBRANIEM – Zamawiający reguluje płatność za towar i dostawę u kuriera;
  2. PRZELEW BANKOWY – na rachunek:
   Wytwarzanie Zniczy i Handel art. Przemysłowymi Stanisława Placek
   rachunek 80 1050 1070 1000 0092 0643 2990
 2. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych.
 3. Zamówienia opłacane za pośrednictwem serwisu Tpay lub drogą tradycyjnego przelewu zostaną anulowane po 10 dniach w przypadku nieodnotowania płatności na koncie Sklepu. Termin 10 dni liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

V. Zwroty i reklamacje

 1. Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną do Biura Obsługi Klienta.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Możesz skorzystać z naszego formularza reklamacyjnego.
 3. Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres: Bielsko-Biała ul. Piechurów 82, z dopiskiem „reklamacja””.
 4. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego – Sklep naprawi lub wymieni Zamawiającemu reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego.
 7. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zamawiający zwraca otrzymany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 8. Zwracany produkt powinien być odesłany wraz z kopią dowodu zakupu na adres: Bielsko-Biała ul.Piechurów 82 43-346 z dopiskiem „zwrot”.
 9. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu
 10. Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Wytwarzanie Zniczy i Handel art. Przemysłowymi Stanisława Placek
 2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stornie www.Navia.Sklep.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
 3. Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.
 4. Zamawiający może anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 5.  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.
 6. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania.

VII. Wymagania techniczne i zastrzeżenia

 1. Strona internetowa www.Navia.Sklep.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii flash/html.
 2. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej w wersji np. IE 8, 9 i 10, Firefox 21.0 oraz 22.0,Safari 6, Opera 12, 12.1 i 15.0, Chrome 26 oraz 27.
 3. Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
 4. Sklep zakazuje publikowania na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich.

VIII. Zmiany Regulaminu

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu ze względu na:
  1. zmiany wynikające z przepisów prawa lub praktyki stosowania prawa;
  2. zmiany w sposobach dokonywania płatności;
  3. zmiany w sposobach realizacji dostaw towarów;
 2. Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.orient.shop.pl
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w pkt 2 powyżej.
 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).